Voorpagina

Wat doe ik?

Wat heb ik gedaan?

Contact
Wat doe ik?
 • Heeft u altijd al iets aan muziek willen doen?
 • Wilt u uw kinderen kunnen helpen en stimuleren bij het muziekmaken?
 • Wilt u ontdekken wat uw muzikale mogelijkheden zijn?
 • Heeft u vroeger of eerder al iets met muziekonderwijs gedaan, bijvoorbeeld A.M.V.met sopraanblokfluit en wilt u het weer oppakken?
Ik geef Algemene Muzikale Vorming met altblokfluit. In het A.M.V. gedeelte wil ik zoveel mogelijk onderwerpen van de muziek toepassen, met gebruikmaking van de altblokfluit. Die onderwerpen zijn in het eerste jaar:  maat-ritme, melodie, dynamiek, tempo, toonvorming, vorm, meerstemmigheid, ostinaat, variatie, rusten, majeur/mineur, betekenis van muziekstukken, programmamuziek en funktie van de muziek.. Als men al een basis heeft kan meteen in het eerste jaar met  onderwerpen van het tweede jaar begonnen worden, afhankelijk van kennis en kunde.
Daar waar dit onderwerp niet met de altblokfluit kan worden toegepast wordt gezongen, gedanst, getrommeld, geluisterd en "'gecomponeerd'', zodat deze werkvormen minstens 1 keer de revue passeren. Gaandeweg de lessen wordt steeds meer, ook in het A.M.V. gedeelte, de altblokfluit gebruikt. In het tweede jaar wordt in het A.M.V. gedeelte alleen nog maar de altblokfluit gebruikt.  De onderwerpen zijn: articulatie, octaveren, opmaat, dissonant/consonant,
verhogingen(kruizen), verlagingen(mollen), triolen, syncopen, blues, muziekgeschiedenis en stijlen in de muziek.

,
 
Allereerst worden de onderwerpen in de praktijk toegepast, daarna komt pas de theorie.
U krijgt bijna elke les een informatieblad met de behandelde stof mee naar huis.
De lessen hebben een stapsgewijze opbouw, ieder op zijn of haar niveau.

De lessen worden gegeven met groepjes van twee leerlingen, het blokfluit gedeelte individueel en het A.M.V.-deel van de les met z'n tweeën:
 • twintig minuten alleen altblokfluit individueel voor de eerste leerling;
 • twintig minuten algemene muzikale vorming (samen);
 • twintig minuten alleen altblokfluit individueel voor de tweede leerling.
De lessen vinden plaats in blokken van twaalf lessen:
 • van september tot december 12 lessen,
 • van januari tot juni ook 12 lessen
De gehele cursus duurt drie jaar. Daarna geef ik blokfluitles en kan ook de sopraan, tenor en bas beoefent worden.

Als het niet lukt met blokfluiten in het eerste jaar, kan na 12 lessen gestopt worden met de lessen.

We beginnen al meteen met samenspel:
 • tweestemmig blokfluitspel met mede-leerling  en docente.
 • blokfluit spelen met eenvoudige pianobegeleiding door docente, cd of man van mij..

Mijn uitgangspunt is: mijn leerlingen te motiveren om uit zichzelf te halen wat er in zit.. Bovendien wil ik graag het plezier dat ik aan het zelf musiceren beleef  overbrengen op mijn leerlingen. Ook aan de facetten die ik hiervoor genoemd heb beleef ik zelf veel plezier en ik hoop dat mijn leerlingen dat ook zullen doen..
De lessen zijn afwisselend en boeiend en ik streef naar een gezellige en ontspannen sfeer, waarbij men zich op z'n gemak voelt.

U heeft recht op twee keer twaalf lessen. Bij ziekte of verhindering kunnen de lessen  een week verzet worden. Na elke serie van 12 lessen wordt er een 'gezamelijke les '  gepland, waarbij iedereen mag laten horen wat hij of zij geleerd heeft of lekker luisteren naar de anderen. Daarna is er tijd om van gedachten te wisselen.

De lessen kosten € 250,- per jaar. Dit graag te voldoen in de tweede les. Ik heb een contract.
samenspel
samenspel met piano begeleiding