VoorpaginaContact
                                            A.M.V. voor kinderen

Vindt u het ook belangrijk dat de algemene muzikale vorming van uw kind alle aandacht en zorg krijgt? Door  lessen te volgen in tweetallen en individueel door een zeer ervaren en goed opgeleide docente?
 
De lessen bestaan uit een individueel gedeelte: de kinderen kunnen kiezen tussen klokkenspel of sopraanblokfluit, en het a.m.v. gedeelte in tweetallen.
 
Algemene muzikale vorming voor kinderen wil zeggen: het werken aan de muzikale basis door:
 • Zingen
 • Op Orff-instrumenten spelen
 • Op het drumstel spelen
 • Op klokkenspel of sopraanblokfluit spelen
 • Notenlezen
 • Noteren van muziek
 • Improviseren
 • Muzikale spelletjes spelen
 • Toneelspelen
 • Poppenkastspelen
 • Dansen
 • Luisteren: komt bij alle voorgaande onderdelen aan de orde
 • Kennis en ervaring van en met instrumenten.

De muzikale basis is: 
 • Ritmegevoel, maatgevoel    (kort, lang)
 • Melodiegevoel                   (hoog,laag)
 • Gevoel voor dynamiek       (sterk, zacht)
 • Gevoel voor tempo            (langzaam , snel)
 • Gevoel voor vorm              (zoals herhaling, variatie)
 • Gevoel voor betekenis         (de gevoels / emotionele waarde van muziek)
 • Gevoel voor funktie van muziek.
Dit alles gebeurt op een manier die past bij de belevingswereld van het kind, met een gedegen leerplan met ruimte voor creativiteit en het aanpassen aan de aanleg en interesse van het kind.

Alles gebeurt methodisch: stap voor stap en ieder op zijn/haar niveau.
De lessen duren een uur. Als er geen tweetal gevormd kan worden krijgt uw kind 40 minuten les. Ze vinden wekelijks plaats, met uitzondering van de middelbare schoolvakanties  en de zomervakantie. Die begint twee weken eerder en eindigt een week later.

Twee maal ongeveer een kwartier wordt besteed aan individueel klokkenspelles of sopraanfluitles, een half uur  in tweetallen. Dit kan per les verschillen, afhankelijk van de behoefte van de kinderen.
 
Al snel leert uw kind leuke liedjes zingen, fluiten, spelen en samenspelen, dat alles  begeleid door de docente op gitaar life of piano op cd.

Voor de Kerstvakantie en Paasvakantie vindt een gezamenlijke les plaats met alle kinderen, alleen als er zich genoeg kinderen voor een groep hebben aangemeld.

Voor de zomervakantie of kerstvakantie vinden een paar gezamenlijke lessen plaats om voor de uitvoering te oefenen. Dit ook alleen als er zich genoeg kinderen voor een groep hebben aangemeld. Bij de uitvoering zijn familie en vriendjes welkom.

Ik heb de beschikking over een eigen muziekkamer en de kamer van mijn man, waar gedanst kan worden  en andere activiteiten waarbij ruimte nodig is.

Ik begeleid uw kind ook naar een eventuele keuze voor een instrument, door ze met zoveel mogelijk instrumenten kennis te laten maken.

De kosten zijn: 125 euro per jaar inclusief de kopieen en cd's. Men verbindt zich in het eerste jaar  tot de kerstvakantie, voor 45 euro, dan tot de zomervakantie voor 80 euro. In het tweede jaar verbindt men zich voor een jaar voor 125 euro.
Ik heb een contract waarin de voorwaarden vermeld staan.

==============================


ook een drumstel staat tijdens de les ter beschikking


ritme en maatgevoel zijn heel belangrijk in muziek


amv voor kinderen


desgewenst kan ik met gitaar begeleiden